Logo of John von Neumann University

BscGazdálkodási és menedzsment alapszak

Tuition fee €1,000 per semester
More information

gtk.nje.hu/..odasi-es-menedzsment-alapszak 

Overview

A képzés célja: A gazdálkodási és menedzsment alapszak az egyik legátfogóbb és egyben legismertebb üzleti és gazdálkodási ismereteket nyújtó gazdaságtudományi képzés. Olyan hallgatóknak ajánljuk, akik a vállalati gazdálkodás alapkérdéseit szeretnék megismerni, illetve még keresik a számukra igazán testhezálló specializálódást.

A képzés során a hallgatók megismerik a vállalatok működését, elsajátítják a projektekben, csoportokban, szervezetekben való együttműködés szabályait, az üzleti döntés-előkészítés, problémamegoldás módszereit.
A képzés kiemelt részét képezik a gyakorlat jellegű projektfeladatok, melyek során a hallgatók különféle menedzsment területeken jelentkező problémák megoldására tesznek javaslatokat konzulensek segítségével.
Akik e szakon végeznek, birtokában vannak alapvető vállalkozásvezetési és szervezési, valamint marketing és jogi ismereteknek. Képesek számviteli kimutatások értelmezésére, vállalati pénzügyi elemzések készítésére, munkatársak motiválására, projektek menedzselésére, stratégiai gondolkodásra. A képzés során hangsúlyt fektetünk az üzleti kommunikációs és prezentációs készségek fejlesztésére.

Főbb általános gazdasági tantárgyak: közgazdaságtan, menedzsment, marketing, üzleti kommunikáció, számvitel, vállalati pénzügyek, üzleti jog, nemzetközi pénzügyek, emberi erőforrás-gazdálkodás, üzleti statisztika, adózás, szaknyelv

Szakspecifikus tárgyak: vezetés és szervezés, stratégiai tervezés, projektmenedzsment, minőségmenedzsment, környezetgazdaságtan

A képzési idő: 7 félév

Az oklevélben szerzett szakképzettség megnevezése: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon/Economist in Business Administration and Management


The Bachelor of Business and Management degree aims to be one of the most comprehensive and well-known business and management programmes in economics. It is one of the most well-known and extensive courses in business and management.

Students will learn about how businesses work, how to collaborate in projects, groups, and organizations, how to make business decisions, and how to solve problems.
A major component of the course is actual project work, in which students offer solutions to challenges in various management areas with the assistance of consultants.
Graduates will have a fundamental understanding of company management, organization, marketing, and legislation. They are capable of interpreting accounting statements, conducting company financial analysis, motivating employees, managing projects, and thinking strategically.

General economic subjects include economics, management, marketing, business communication, accounting, corporate finance, business law, international finance, human resource management, business statistics, taxation, and professional language.

Specialized courses include management and organization, strategic planning, project management, quality management, and environmental economics.

Training lasts seven semesters.

To be admitted to the final examination, you must have completed all of the required courses and have at least 210 credit hours.
The diploma is conferred upon satisfactory completion of the final exam.

Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Jul 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
9 Sept 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Jul 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
9 Sept 2024
Logo
Logo